Print

Klik hier om het online te bekijken

logo


Geachte geïnteresseerde in Estel Residence,
 

Het nieuwe jaar is alweer in volle gang, wij hopen dat u het jaar net als wij goed begonnen bent. Het team van Estel Residence kijkt terug op een succesvolle decembermaand. De maand waarin de puntjes op de i werden gezet voor wat betreft de verhuizing van Royal Haskoning DHV. Vanaf 1 januari zijn wij naast eigenaar ook gebruiker van het gebouw en dat betekent dat onze bouwer Volker Wessels nu onbeperkt toegang heeft tot Estel om onderzoeken te kunnen doen om het ontwerp steeds verder te kunnen vormgeven. We naderen de eindfase en staan voor aanvraag omgevingsvergunning.

Boekpresentatie
We kijken ook terug op een feestelijke boekpresentatie op 11 december van het boek “ESTEL biografie van een gebouw” van Leon van Meijel en Norbert van Onna. Het boek werd door wethouder van cultuur van de gemeente Nijmegen Ben van Hees overhandigd aan Titia Bodon, echtgenote van wijlen Alexander Bodon, architect van Estel. Het boek is verkrijgbaar bij Boekhandel Roelants in Nijmegen en bij Dekker van de Vegt in Nijmegen.

Stand van zaken
In december hebben wij ook een belangrijk overleg met de gemeente Nijmegen gehad over de brandveiligheidsaspecten van het toekomstige gebouw. De aanpak zoals wij die in nauwe samenwerking met onze adviseur Peutz hebben voorgesteld, oogstte positieve reacties bij de gemeente en dat betekent wederom een goede stap vooruit.

Naast dat de laatste hand gelegd wordt aan het ontwerp van Estel, wordt er gerekend aan servicekosten, is er een splitsingsakte in ontwerp en zijn wij bezig met de vaststelling van de verkoopprijzen. Omdat wij een volledig en goed uitgewerkt plan aan u willen presenteren op het moment van start verkoop, zijn wij hier als vanzelfsprekend uiterst nauwkeurig in. Deze nauwkeurigheid kost even tijd, maar wij verwachten op korte termijn bij u terug te kunnen komen met een datum van start verkoop. Verkoopprijzen zijn dus op dit moment nog niet beschikbaar. Intussen verwijzen wij u voor algemene actuele informatie naar onze website www.estelresidence.nl, daarnaast zijn wij ten allen tijde bereikbaar voor vragen, opmerkingen, suggesties of het afspreken van een rondleiding (Audrey Spanbroek 06-49893515 en Coen Tutein Nolthenius 06-15951139).

Met vriendelijke groet,

Het team van Estel Residence

NB: Wenst u in de toekomst geen nieuwe nieuwsbrieven van ons te ontvangen, laat u ons dat dan weten via mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Estel Residence1

Mevrouw Titia Bodon met het 1e exemplaar van ESTEL biografie van een gebouw.

Estel Residence2


 

Powered by AcyMailing